OBS!


De invasive

Mårhunde

er igen her i august 2019 spottet nord for Kerteminde


Ser du en mårhund så kontakt

Kim Andreasen tlf. 24618130

kim@drigstrupjagtforening.dkBilledet er lånt fra Jægerforbundet.

Læs mere om mårhunden her

Feltskydning i Nordskov på Fyns Hoved


Lørdag 24. august OG

Søndag den 25. august 2019


Så er det snart tid igen!

Tid til en rigtig god og særdeles

jagtrelevant riffelskydning til

forskellige mål, forskellige vildt-

skiver, på forskellige afstande og

med forskellige hjælpemidler.


Dette er en skydning, hvor der er

plads til både nye skytter og til

de gamle garvede, og vi håber at

se så mange som overhovedet

muligt 😊

 

UDSOLGT!

Alle pladser både lørdag og søndag er solgt.Det er muligt at blive skrevet på en venteliste, i tilfælde af at nogen melder fra.

Skriv da en mail til webmaster@drigstrupjagtforening.dk
Information:Arrangementet finder sted lørdag den 24. OG søndag den 25. august 2019


Skydningen foregår som den plejer på terrænet ved Fynshovedvej 692, Nordskov, 5390 Martofte


Der skal bruges max 50 patroner pr. dag.


Pris for deltagelse er kr. 220,- pr. skytte eks. ammunition pr. skydning pr. dag.


Der samles 3 skytter på hvert hold og der er 3 hold samtidig på hver bane, dvs. 9 skytter i alt pr. bane.


Efter dagens sidste skydehold, vil der som sædvanlig være lodtrækning om en masse flotte præmier, ligesom de bedste skytter og hold præmieres.


LØRDAG D. 24. AUGUST er der 3 skydetider:

hhv. kl. 9.00, kl. 11.00 og kl. 13.00


SØNDAG D. 25. AUGUST er der 2 skydetider:

hhv. kl. 9.00 og kl. 11.00


Begge dage står vores friske grillmestre som altid klar og der er naturligvis mulighed for at købe både pølser, øl og vand 😊

 

Læs mere om feltskydning på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside her

 

Spørgsmål om selve skydningen kan rettes til

Peter Storm: gossa.storm@gmail.com

 

Spørgsmål vedr. tilmeldingen kan rettes til

Heidi Andreasen: webmaster@drigstrupjagtforening.dk

 


Vel mødt! Vi glæder os til at se dig 😊

FELTSKYDNING


Næste Feltskydning i Nordskov på Fynshoved

er den 24.-25. august 2019.


Tilmeldningen åbner i foråret 2019.

Vi sender information til alle de skytter vi har mails på når tilmeldingen åbner.

Er du i tvivl om du er med på mail-listen, send da en besked til Heidi Andreasen på webmaster@drigstrupjagtforening.dk


I år blev der trukket lod,

blandt alle vores ca. 60

hjælpere, om afskydning af

et styk kronvildt, hind/kalv

venligst doneret af Ormstrup

Gods og skytte Troels Kragh

Klokker.


Den heldige (og meget glade

og taknemmelige) vinder

blev Heidi Andreasen :-)

der dermed skulle ud på

hendes første riffeljagt nogensinde.


Det blev til en super jagt i et helt fantastisk terræn. Jagtlykken indtraf og på 170 meter blev en fin kronkalv nedlagt.

Et kæmpe tak til Ormstrup Gods for den flotte præmie.Se resultaterne fra Feltskydningen lørdag den 8. sep. 2018 her


Se resultaterne fra Feltskydningen søndag den 9. sep. 2018 her

Jens Ove Danielsen

Æresmedlem i Drigstrup Jagtforening


   Jens Ove er foreningsmenneske om en hals og har gennem årene bestredet en del tillidsposter i forskellige foreninger, ligeledes har Jens Ove siddet i Kerteminde Byråd gennem 9 år. Det var derfor også naturligt, at melde sig ind i en jagtforening og det blev så Drigstrup Jagtforening. Her har han været

medlem siden 1959 – hvor han har fungeret som revisor i mange år.   


Rævejagt har en særlig plads i Jens Oves

jægerhjerte og i med at jagtforeningen

– med Alfred Hansen som hovedmanden –

satte gang i at få lavet en del rævegrave, er

det en jagtform, der har fyldt meget i Jens

Oves jægerliv. Ikke kun på den jagtlige side,

også i hjemmet, hvor der gennem mange år

har trisset ruhåret gravhunde rundt. Jens

Ove læner sig tilbage i stolen og siger med

et glimt i øjet: ”mine gravhunde har jaget

temmelig mange ræve ud gennem årene

– selv har jeg været med til at skyde 16

ræve i foreningen”.


Nu er den aktive del af jagten forbi for Jens Oves vedkommende, men derfor er jagt ikke blevet lagt på hylden. Der drives stadig jagt på jorden rundt om Højenæsgaard – ”gamle jagtkammerater inviteres på jagt, der kommer nyjægere på haretramp, og vi har jo foreningens rævejagter. Jeg kan jo ikke som sådan deltage, men kører så rundt og følger med på sidelinjen”. ”Jeg sætter ikke selv fasaner ud mere, men fodrer fasaner og passer agerhøns, der bruges til markprøve”.


Vi kan dog konstatere, at på trods af, at geværet og riflen er lagt på hylden er Jens Ove stadig en aktiv herre, både i privaten men også i foreningens regi – og heldigvis for det!

Som noget nyt, planlægger Drigstrup Jagtforening ”Nak og Æd” til efteråret, hvor Jens Ove atter engang beredvilligt lægger terræn til.


På Drigstrup jagtforenings vegne takker vi for det store arbejde, du gennem årene har lagt i foreningen og det store engagement, du stadig udviser for at fremme jagten.

På foreningens vegne

Bestyrelsen


Læs hele artiklen til ære for Jens Ove her


Råvildtsygen skal håndteres

af jægerne...    Læs mere her