Feltskydning


Lørdag den 31. august 2013 blev

der afholdt feltskydning på banen i Nordskov.   

Hele 108 skytter deltog på denne jagtrelevante dag, hvor der blev skudt efter 11 forskellige mål og vildtskiver på afstande fra 50-254 meter.


Bortset fra en del blæst på denne, kalenderårets sidste sommerdag, var vejret fint, og rigtigt mange

blev og overværede præmieuddeling og lodtrækningen sidst på dagen.

Der blev i samme anledning, holdt

et minuts stilhed til ære for Jørgen Mindegaard, som desværre gik bort tidligere på ugen, han var bl.a. initiativtager til den årlige jagtfeltskydning.

 

Stor tak til alle vores sponsorer,

som rundhåndet havde doneret lodtrækningsgaver til arrangementet.


Resultat fra dagen, samt flere billeder fra dagen kommer senere.Feltskydning i Nordskov 31.08.2013
Feltskydning i Nordskov 31.08.2013
Præmieuddeling ved feltskydning 31.08.2013


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Kerteminde Jagtforening har anmodet om, at blive sammenlagt med Drigstrup Jagtforening, hvorfor vi, ifølge vores vedtægter, skal afholde en ekstraordinær generalforsamling.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Sammenlægning
 4. Eventuelt


Generalforsamling i Drigstrup Jagtforening afholdes i:

Drigstrup Sognegård i boldklubbens lokaler i kælderen

lørdag den 7. september 2013 kl. 12.00 
Flytning af skydevognsdagen


Skydevognsdagen lørdag den 14. september er aflyst, men flyttes i stedet til lørdag den 7. september kl. 13.00, umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Drigstrup Sognegård.


Tilmelding til skydning senest d. 6. september til Peter eller Kim.ORDINÆR GENERAL FORSAMLING


Generalforsamling i Drigstrup Jagtforening afholdes i

Drigstrup Sognegård mandag den 7. oktober 2013 kl. 19.00


Dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Kontingent fastsættelse
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde seneste 8 dage før
 7. Valg af bestyrelse:

På valg er:   - Peter Storm

- Jan Poulsen

- Casper Mohr

 1. Valg af bestyrelsessuppleant:

På valg er:   - Peter Bisgaard

 1. Valg af revisor:

På valg er:   - J. O. Danielsen

 1. Valg af revisorsuppleant:

På valg er:   - Jørgen Danielsen

 1. Valg af medl. til flugtskydning udvalget:

På valg er:   - Casper Mohr

 1. Valg af medl. til riffel udvalget:

På valg er:   - Palle Jørgensen

 1. Valg af sognegårdsrepræsentant:

På valg er:   - Peter Storm   

 1. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vil der blive vist en film og foreningen vil være vært med et stykke brød og en øl + snaps     


Vel mødt!  Bestyrelsen

Odense Jagt & Fritid