GENERALFORSAMLING


Alle medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling mandag den 6. oktober kl. 19.00 i Drigstrup Sognegård


Efter generalforsamlingen vil der blive vist en film og foreningen vil være vært med et stykke brød og en øl + snaps.


Tilmelding til Peter Storm tlf. 2212 2303 eller

Kim Andreasen tlf. 2461 8130


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Kontigent fastsættelse

4. Formandens beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde seneste 8 dage før

7. Valg af bestyrelse:

På valg er:

- Kim Andreasen

- Jon Lamberg

8.Valg af bestyrelsesuppleant:

På valg er:

- Peter Bisgaard

9.Valg af revisor:

På valg er:

- Kurt Klokker

10.Valg af revisorsuppleant:

På valg er:

- Poul Overby

11.Valg af medl. til flugtskydning udvalget:

På valg er:

- Casper Mohr

12.Valg af medl. til riffel udvalget:

På valg er:

- Palle Jørgensen

- Kim Andreasen

13.Valg af sognegårdsrepræsentant:

På valg er:

- Peter Storm   

14.Eventuelt

Hjortejægere og lodsejere i Kerteminde Kommune


Vi vil fra Kerteminde Hjortelaugs side og i samarbejde med kommunens jagtforeninger minde om, der på Hjortelaugets årsmøde i år blev vedtaget, at anbefale følgende afskydningsform for dåvildtet i kommunen i indeværende jagtsæson.


•Kalve: fra 15. november til 31. januar

•Dåer: fra 15. november til 31. januar

•Spidshjort: fra 15. november til 31. januar

•Halv- og fuldskufler: INGEN JAGTTID


Fra hjortelaugets side vil vi gerne opfordre til, at vi alle hjælper med, at nå det fælles mål ved, at overholde de nævnte jagttidsanbefalinger.

Lodsejere med udlejet jagt bedes informere sine jagtlejere.


 
 
 
 
Meld dig ind idag!

Meld dig ind i Drigstrup Jagtforening og deltag i alle vores arrangementer.

Kontakt formand Michael Frandsen for nærmere info.

formand@drigstrup jagtforening.dk