Grønt Råd - Kerteminde


Grønt Råd blev oprettet i efteråret 2007.

Medlemmerne kommer fra de grønne organisationer i Kerteminde Kommune og mødes 2-4 gange om året.


Grønt Råd bl.a. til opgave at:

  • være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Kerteminde Kommune.
  • rådgive byråd og forvaltning, i forhold som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Kerteminde Kommune.
  • styrke den brede dialog og samarbejdet inden for miljø- og naturområdet vedrørende natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. imellem de mange aktører i det lokale samfund.


Læs mere om Grønt Råd's vedtægter og virke her


Kontaktperson: Peter Bisgaard, tlf. 25 13 19 71, e-mail: peterbisgaard@live.dk


Meld dig ind idag!

Meld dig ind i Drigstrup Jagtforening og deltag i alle vores arrangementer.

Kontakt formand Michael Frandsen for nærmere info.

formand@drigstrup jagtforening.dk