Grønt Råd - Kerteminde


Grønt Råd blev oprettet i efteråret 2007.

Medlemmerne kommer fra de grønne organisationer i Kerteminde Kommune og mødes 2-4 gange om året.


Grønt Råd bl.a. til opgave at:

  • være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Kerteminde Kommune.
  • rådgive byråd og forvaltning, i forhold som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Kerteminde Kommune.
  • styrke den brede dialog og samarbejdet inden for miljø- og naturområdet vedrørende natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. imellem de mange aktører i det lokale samfund.


Læs mere om Grønt Råd's vedtægter og virke her